Chia sẻ code tạo liên kết bạn bè trên blogspot

Chia sẻ với các bạn code tạo liên kết blog của mình với các blog bạn bè như blog Hoàng Trang đang dùng.Bước 1: Tạo 1 tiện ích mới bằng cách vào Bố Cục rồi chọn vị trí ở cạnh bên bấm thêm tiện ích mới.

Bước 2 : Chọn HTML/javaScript


Bước 3 : Copy code sau đây


<style>

#blogFriends::-webkit-scrollbar{width:5px}

#blogFriends::-webkit-scrollbar-thumb{background:#484848;border-radius:100px}

#blogFriends::-webkit-scrollbar-thumb:active{background:#777}

#blogFriends{padding:0;margin:0;list-style:none;max-height:510px;overflow:auto}

.blogFriends{margin:0;padding:0}

.blogFriends li{margin:0;padding:0;line-height:normal;display:block;float:left;text-align:center;width:50%}

.blogFriends a{text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-space: nowrap; display: block; margin: 0 8px 8px 0; padding: 7px 15px; font: 400 15px 'Noto Sans', sans-serif; -webkit-transition: .3s; letter-spacing: -.35px; border-radius: 0; -moz-transition: .3s; -o-transition: .3s; color: #3e3e3e!important; border: 1px solid #484848;border-radius: 3px}

.blogFriends a:hover{color:#f27980!important;border:1px solid;border-radius: 12px;}

</style>

<div id="blogFriends">

<div class="blogFriends">
<!--<li>
<a href="#datlienket" target="_blank"><i class="fa fa-user-plus" aria-hidden="true"></i>Name web</a>
</li>-->

<li><a href="https://hoangtrangpc.blogspot.com"ref="nofollow" target="_blank">Hoàng Trang PC</a></li>


</div></div>
Bước 4 : Quay lại bố cục và tiện ích đã tạo ở bước 2 dán code trên và bấm lưu . Nhớ đặt tên Tiêu Đề và sửa liên kết thành liên kết bạn cần đặt nhé. 


Để thêm các liên kết khác các bạn chỉ cần sao chép lại đoạn code màu đỏ và dán liền kề sau nó là được

Post a Comment

Previous Post Next Post